Nauka 30.06.2016

Studia: dzienne czy zaoczne?

źródło grafik: pixabay.com

Przed złożeniem dokumentów na wybrany kierunek studiów wielu studentów zastanawia się, który tryb nauki będzie dla niego odpowiedni. Wahanie pojawia się u coraz większej liczby abiturientów, ponieważ studiowanie w trybie niestacjonarnym nie zawsze jest efektem słabych wyników z egzaminu maturalnego – coraz częściej świadczy raczej o chęci zdobywania doświadczenia zawodowego już w trakcie trwania  studiów.

Ostateczna decyzja jest zazwyczaj uzależniona od kilku czynników – m.in. od poziomu nauczania na studiach zaocznych (na niektórych uczelniach jest on niestety zdecydowanie niższy niż na studiach dziennych), dostępności kierunku w danym trybie (nie zawsze dany kierunek jest prowadzony w trybie niestacjonarnym), a także od kosztów związanych z nauką. Warto przy tym pamiętać, że koszt opłacenia stancji i wyżywienia studenta może być porównywalny, a nawet wyższy niż wysokość czesnego na studiach niestacjonarnych, przy czym osoba ucząca się zaocznie może swobodnie podjąć pracę nawet na pełen etat.

 

Kiedy warto iść na studia w trybie stacjonarnym?

Studia dzienne wymagają od studentów obecności na dużej liczbie zajęć, co często sprowadza się do tego, że większość dnia spędzają na uczelni. Najczęściej jest to skutek źle ułożonego planu zajęć i dużej liczby okienek; z tego względu warto zastanowić się nad wyborem uczelni, która umożliwia stworzenie grafiku w taki sposób, by zajęcia nie zajmowały więcej niż 2-3 dni w tygodniu (przykładem takiej jednostki jest Wyższa Szkoła Bankowa).

Na studia w trybie stacjonarnym powinny zdecydować się osoby, które chcą poświęcić nauce jak najwięcej czasu, a w dodatku planują udzielanie się w zajęciach kół naukowych. To dobry wybór także w momencie, gdy na studiach dziennych prowadzone są ciekawsze i bardziej przyszłościowe specjalizacje niż na kierunkach wykładanych w trybie niestacjonarnym (choć np. Wyższa Szkoła Bankowe oferuje te same specjalizacje w obu trybach nauki).

 

Studia zaoczne: dla kogo?

To przede wszystkim studia dla osób, które chcą już od pierwszego roku studiów łączyć naukę z pracą zawodową. Coraz częściej studenci niestacjonarni to osoby rozumiejące trudną sytuację na rynku i konieczność jak najwcześniejszego zdobywania doświadczenia. Jest to szczególnie ważne w przypadku kierunków humanistycznych i społecznych, ale także projektowych (np. design w biznesie prowadzony przez WSB) czy związanych z zarządzaniem (np. inżynieria zarządzania, również dostępny w ofercie Wyższej Szkoły Bankowej). Studia w trybie niestacjonarnym to także dobre rozwiązanie w przypadku osób, które nie mogą pozwolić sobie na nie podejmowanie pracy ze względów finansowych – zajęcia w weekendy umożliwiają swobodne wykonywanie obowiązków zawodowych.

 

 Studia dzienne czy zaoczne: które wybrać?

  • Wszystko zależy od podejścia studenta do nauki i zdobywania doświadczenia zawodowego. Osoby, które chcą poświęcić się nauce i działalności w kołach naukowych lub wybrały niezwykle wymagający kierunek (np. prawo czy inżynierię zarządzania), powinny wybrać studia dzienne.
  • Z kolei osoby, którym bardziej zależy na zdobywaniu doświadczenia zawodowego jeszcze podczas studiów, powinny rozważyć wybór studiów zaocznych. Zajęcia weekendowe nie kolidują wtedy z pracą. Warto jedynie zwrócić uwagę na to, by wybrana uczelnia posiadała w swej ofercie takie same specjalizacje dla obu trybów nauki (tak jak chociażby Wyższa Szkoła Bankowa).