Nauka 29.07.2014

III MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE REKTORÓW UNIVERSIA W RIO DE JANEIRO

Wczoraj, Emilio Botín, Przewodniczący Banco Santander otworzył III Międzynarodowe Spotkanie Rektorów Universia 2014, którego tematem przewodnim jest „Uniwersytet XXI wieku: perspektywa iberoamerykańska”. W spotkaniu bierze udział 13 przedstawicieli polskich uczelni współpracujących z Bankiem Zachodnim WBK w ramach Santander Universidades.

 

III Międzynarodowe Spotkanie Rektorów jest zwieńczeniem długich rozważań i dyskusji przeprowadzonych z udziałem 100.000 studentów, rektorów i nauczycieli akademickich z całego świata. Na jego inaugurację przybyły osoby odpowiedzialne – z ramienia rządu - za szkolnictwo wyższe w Brazylii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Meksyku, Argentynie, Chile oraz Stanach Zjednoczonych

 

Podczas inauguracji Emilio Botin stwierdził, że Spotkanie jest „niezwykle istotnym, pierwszym tego rodzaju wydarzeniem we współczesnej historii uczelni, na którym gromadzą się wysocy rangą przedstawiciele środowiska akademickiego z różnych krajów”. Ma ono bardzo historyczny wymiar zarówno dla sieci uczelni Universia, jak i dla Brazylii, ponieważ „władze uczelni gromadzą się w tym  mieście, aby zastanowić się nad aktualnym i przyszłym stanem szkolnictwa wyższego”. Emilio Botin dodał też, że w trakcie wydarzenia będzie miejsce na dyskusje odnośnie wyzwań stojących przed uniwersytetami iberoamerykańskimi oraz wzmacniania dialogu i współpracy z siecią szkół wyższych z całego świata. „Iberoameryka to młody region z dużym potencjałem, przechodzący przez kluczowy etap rozwoju, w którym należy wskazać model zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego. – powiedział - Warunkiem koniecznym stworzenia silnego fundamentu, na którym  można budować świetlaną przyszłość jest zapewnienie wszystkim obywatelom dostępu do wysokiej jakości kształcenia oraz reagowanie na potrzeby kształtującego się społeczeństwa cyfrowego”. 

 

Emilio Botín wspomniał również o projektach, do realizacji których zobowiązano się podczas
II Międzynarodowego Spotkania Rektorów w Guadalajarze w 2010 r. W ciągu ostatnich czterech lat Banco Santander zainwestował w projekty uniwersyteckie 594 mln EUR w skali globalnej. W Guadalajarze ogłoszono także wdrożenie programu mobilności pracowników i studentów – przyznano 18.000 stypendiów, z czego 15.000 studentom i 3.000 nauczycielom akademickim oraz badaczom.

 

CELE

 

Przed III Międzynarodowym Spotkaniem Rektorów Universia postawiono cztery główne cele: promowanie modernizacji Uniwersytetu; rozwój jego internacjonalizacji, przedsiębiorczości oraz innowacyjności; określenie atutów wzmacniających pełnioną przez Uniwersytet rolę społecznego lidera oraz zwiększenie wagi Uniwersytetu, jako inkubatora wiedzy i instytucji przyczyniającej się do społeczno-ekonomicznego rozwoju państw.

 

Przewodniczący Emilio Botin w trakcie inauguracji zachęcił wszystkie uczestniczące w spotkaniu uniwersytety do wspólnego opracowania Karty Uniwersyteckiej Rio 2014, z której wnioski posłużą jako źródło informacji dla rozwoju mającego na celu stworzenie iberoamerykańskiej przestrzeni wiedzy oraz modernizacji i internacjonalizacji instytucji szkolnictwa wyższego. 


 

Universia

Universia narodziła się 14 lat temu jako internetowy projekt służący iberoamerykańskiej społeczności uniwersyteckiej. Dziś Universia skupia 1290 uniwersytetów z 23 krajów iberoamerykańskich zrzeszając w ten sposób 16,8 miliona studentów i profesorów, którym oferuje wspólną przestrzeń pozwalającą na dzielenie się wiedzą, współpracę, promowanie uniwersyteckich, studenckich i firmowych projektów oraz na zaspokojenie potrzeb uczniów, studentów, absolwentów oraz wykładowców.

 

Globalna Dywizja Santander Universidades

Universia to jeden z czołowych i sztandarowych projektów Globalnej Dywizji Santander Universidades Banco Santander, który utrzymuje umowy o współpracę z ponad 1100 uniwersytetami oraz ośrodkami badawczymi na całym świecie (www.santander.com/universidades). Od 1996 roku, Santander Universidades zainwestował ponad 1 miliard euro w uniwersyteckie projekty, a jego celem jest dalsze wspieranie instytucji szkolnictwa wyższego w krajach, w których prowadzi swoją działalność.

 

Santander Universidades w Polsce

Bank Zachodni WBK zarządzający Santander Universidades w Polsce, od grudnia 2011 podpisał 44 umowy
z czołowymi szkołami wyższymi. Z 24 z nich realizowane są 63 projekty naukowe i badawcze. Więcej informacji na www.santanderuniversidades.pl