Nauka 22.02.2016

Bezpieczeństwo wewnętrzne – wzrost popularności kierunku

W dobie rosnących niepokojów społecznych, związanych z realnym zagrożeniem terroryzmem, bezpieczeństwo wewnętrzne wydaje się kwestią istotniejszą niż zwykle. Może to właśnie jest przyczyna, dla której ten kierunek studiów jest coraz bardziej popularny wśród młodych ludzi, którzy upatrują swojej zawodowej przyszłości w państwowych organizacjach i strukturach administracyjnych odpowiadających za bezpieczeństwo kraju. Do przyszłej pracy z pewnością predestynuje dobra orientacja w kwestiach polityki, szczególnie zagranicznej, odporność na stres, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji (zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych) i samodzielność. Choć są to cechy ważne dla przyszłego kandydata na studia, nie weryfikuje się ich podczas rekrutacji.  

Organizacja studiów
 

Bezpieczeństwo wewnętrzne można studiować zarówno na uczelniach publicznych,  jak i niepublicznych (na przykład w jednej z placówek Wyższych Szkół Bankowych),  w trybie stacjonarnym lub zaocznym. Studia trwają 3 lata, po których otrzymuje się tytuł licencjata. Wśród specjalności, wykładanych w zakresie kierunku  bezpieczeństwa wewnętrznego, znaleźć można między innymi bezpieczeństwo międzynarodowe i zwalczanie terroryzmu, kryminologię i kryminalistykę,  detektywistykę i ochronę mienia, zarządzanie bezpieczeństwem publicznym i sytuacjami kryzysowymi czy choćby służby specjalne i policyjne. Szeroki wybór interesujących specjalizacji o wysokim stopniu przydatności społecznej, pożądanych na rynku pracy sprawia, że kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne jest coraz częściej wybierany przez osoby, które są zainteresowane bezpośrednim wpływem na  losy swojego kraju i liczą na zatrudnienie w jednej z instytucji, która to umożliwi.
 

Dlaczego uczelnie WSB
 

Zajęcia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, wykładanym w Wyższych Szkołach Bankowych, to jednocześnie solidna teoretyczna podstawa programowa i praktyczne zastosowanie jej. Wykładowcy rekrutują się spośród pracowników policji, straży miejskiej i pożarnej, wojska, ale także sztabów zarządzania kryzysowego w administracji państwowej i przedsiębiorstwach. Część z nich to prokuratorzy, inni  to specjaliści do spraw danych osobowych i informacji niejawnych. Możliwość  uczenia się od praktyków to niepowtarzalna okazja, by już u źródła dowiedzieć się o blaskach i cieniach wymarzonej pracy i skonfrontować na bieżąco swoje wyobrażenia o wykonywaniu danego zawodu z twardymi realiami gospodarki rynkowej. Kolejny plus: studiowanie bezpieczeństwa wewnętrznego w WSB pozwala uzyskać dodatkowe certyfikaty potwierdzające kompetencje zawodowe. To pozwala uzyskać przewagę nad innymi kandydatami na to samo stanowisko, już  na etapie rozmowy rekrutacyjnej.

Jakie inne korzyści?
 

Kończąc wspomniany kierunek, każdy absolwent potrafi oceniać stopień hipotetycznego zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego w sytuacjach nadzwyczajnych, przeprowadzić audyt ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka popełnienia przestępstwa gospodarczego, zbierać, weryfikować i przekazywać informacje, a także organizować i zabezpieczać imprezy masowe. Mając już tytuł licencjata, można ubiegać się o pracę na wymarzonym stanowisku lub kontynuować edukację w jednej z placówek WSB na studiach magisterskich, wybierając jeden z poniższych kierunków:
- finansowo – prawny,
- logistykę,
- zarządzanie.

 

Zobacz więcej:

http://www.wsb.pl/kandydaci/studia-i-stopnia/kierunki-i-specjalnosci?field_kierunek_stud_target_id=&title=Bezpiecze%C5%84stwo+wewn%C4%99trzne